021-33116562 info@farhang.gov.ir

سامانه فرهنگ پیشه

سامانه «فرهنگْ پیشه»، فرهنگ‌نامه پیشه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای است. این سامانه را دفتر توسعه اقتصاد فرهنگ و هنرِ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی و پشتیبانی می‌کند. فرهنگْ‌ پیشه اولین دائره‌المعارف برخط و تخصصی مشاغل بخش فرهنگ، هنر و رسانه است که امکان ثبت مشاغل نوظهور را نیز از طریق خوداظهاری برای صاحبان این مشاغل و کاربران آزاد فراهم آورده است. «فرهنگْ پیشه» افزون بر ارائه شرح شغل برای پیشه‌ها در دسته‌بندی‌های موضوعی، این امکان را به شاغلین پیشه‌های فرهنگی می‌دهد تا پیشنهادهای خود را از طریق این سامانه برای اصلاح پیشه‌های درج‌شده و یا ثبت پیشه‌های جدید ارائه دهند و با رویکرد جمع‌سپاری، روزآمدی و دقت اطلاعات سامانه تضمین شود. داده‌های سامانه «فرهنگْ پیشه» در برنامه‌ریزی‌های اقتصاد فرهنگ و هنر و نیز کسب و کارهای خلاق، سامان‌دهی بنگاه‌ها، حمایت از منابع انسانی و توسعه فضای کسب‌وکار در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه کاربرد دارد.